5 วิธีที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษา

5 วิธีที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษา

การมีส่วนร่วมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา – การแก้ปัญหาของโลกในปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และทักษะที่นอกเหนือจากการได้รับปริญญา นายจ้างคาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยจะเข้าสู่ทีมแรงงานที่พร้อมที่จะระบุและสร้างโซลูชันในระดับโลกความหลากหลายและการรวม

สภาพแวดล้อมที่ให้การเข้าถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

สังคมที่หลากหลายของเพื่อนร่วมชั้น คณาจารย์ และผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก ความหลากหลายทางปัญญาพร้อมกับภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำไปสู่ทีมที่แข็งแกร่งซึ่งมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่

กลุ่มที่มีความหลากหลายทางสังคมและสติปัญญานำมุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่ปัญหาที่ท้าทาย และเนื่องจากกลุ่มเองต้องเรียนรู้ที่จะประมวลผลมุมมองทางเลือกที่ไม่คุ้นเคยเพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทามติ พวกเขามักจะทำงานหนักขึ้นและพิจารณาวิธีแก้ปัญหาที่กว้างกว่ากลุ่มที่เหมือนกัน

ผู้ประกอบการ

การเปิดตัวกิจการส่วนตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษามีทักษะที่หลากหลายซึ่งขยายออกไปนอกเหนือไปจากสาขาวิชาเฉพาะของตน ความคิดที่ส่งเสริมโดยโปรแกรมการเป็นผู้ประกอบการช่วยให้นักเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็นเพื่อเชื่อมโยงความคิดเข้ากับบริบทใหม่และสร้างคุณค่าให้กับสังคม

ตัวอย่างเช่น Saiman Shetty วิศวกรระบบควบคุมซึ่งมีเส้นทางอาชีพในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้พาเขาจากอุตสาหกรรมการผลิตในแอตแลนตาไปยัง Tesla จากนั้น Lyft ใน Silicon Valley ได้ถูกกำหนดเส้นทางผ่าน Hygeia ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนที่เปิดตัวในขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทใน วิศวกรรมไฟฟ้าที่ Arizona State University

การใช้การวิจัยตลาด Shetty ระบุความต้องการของผู้บริโภค – ระบบกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนของคณาจารย์และทีมงาน เขาได้จัดทำแผนธุรกิจและได้รับเงินทุน เรียนรู้ที่จะนำทางการกระจายห่วงโซ่อุปทานไปพร้อมกัน ขณะนี้ Hygiea มีลูกค้าหลายรายและกำลังขยายธุรกิจครั้งใหญ่

ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการในระดับมหาวิทยาลัยสร้างคุณค่าให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ว่าจ้างในตลาดโลก

ทักษะการแก้ปัญหาสำหรับ Intrapreneurship

การแข่งขันและการทำงานร่วมกันในสถานศึกษามักถูกมอง

ว่าเป็นคนละเรื่องกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อทำงานร่วมกันในบริบทของการประดิษฐ์เพื่อความต้องการทางสังคม พวกเขาผลักดันให้นักเรียนค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการตอบสนองความต้องการและความต้องการของสังคม

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานประดิษฐ์และงานแฮ็กกาธอนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาทำงานในทีมสหวิทยาการ มอบทักษะการทำงานร่วมกันที่มีคุณค่าและทันท่วงที ซึ่งฝึกให้ผู้เข้าร่วมคิดนอกเหนือไปจากประสบการณ์ส่วนตัว และพัฒนากรอบการทำงานใหม่สำหรับการนำไปใช้งาน

ในทำนองเดียวกัน การแข่งขันขนาดเล็กต้องการให้นักเรียนพิสูจน์หรือหักล้างว่ามีความต้องการที่ถูกต้องสำหรับโซลูชันต้นแบบ และอำนวยความสะดวกในกระบวนการนวัตกรรมตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการส่งมอบ โอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวแล้วฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อคงอยู่ตลอดกระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนยอมรับความกลัวที่จะล้มเหลวและเปลี่ยนการเรียนรู้นั้นเป็นแรงจูงใจ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นผู้ประกอบการที่ดี

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

สหกรณ์อุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมมอบตำแหน่งงานที่ได้รับค่าตอบแทนและประสบการณ์การทำงานอันมีค่าแก่นักศึกษา ในขณะที่ให้นายจ้างลงทุนและจ้างแรงงานนอกเวลา

แต่ความร่วมมือด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังเพิ่มมิติใหม่ให้กับการเป็นพันธมิตร

ความคิดริเริ่มร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ความยั่งยืน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และโครงสร้างพื้นฐานช่วยให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาโซลูชันจริง และให้รางวัลแก่อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงนักวิจัยชั้นนำในสาขาของตน และนักศึกษามีโอกาสทำงานร่วมกับที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม ทั้งสองได้รับประโยชน์จากขั้นตอนการวิจัยสู่การจ้างงาน

Credit: WebMeGoldAsok.com for1sell.com twistedregion.com hangauthcenter.com kayseriveterinerklinigi.com qualitywebcode.com makikidsshop.com jeannettecezanne.com brosbeforeblogs.com sellyourartkeepyoursoul.com